Førstehjælp

Alle der erhverver kørekort for første gang, skal have gennemført et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. 

Skolen afholder Færdselsrelateret førstehjælpskursus hver 3. lørdag kl. 10.00 eller efter behov med vore egne instruktører i skolens lokaler.

Færdselsrelateret førstehjælp 
Alle som skal erhverver kørekort første gang, SKAL gennemgå et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus udført af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, skal du kunne dokumentere at du har gennemgået et sådant førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis.

Hvorfor er det vigtigt, at du kan førstehjælp?
Udover at det er lovbestemt, giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at kunne hjælpe andre, når en ulykke indtræder eller pludselig sygdom opstår.

Med din førstehjælpsuddannelse bliver du i stand til at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden.

tilmelding

Tilmelding til skolens førstehjælpskurser sker ved udfyldelse af nedenstående formular.

Vi tilbyder førstehjælpskursus følgende datoer:

Lørdag d. 10.11.2018
Lørdag d. 01.12.2018

Felter med * skal udfyldes!